Zájezdy do celého světa s CK Renata, Nové Město na Moravě

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení

Odesláním e.mailové adresy souhlasím, aby společnost Eva Skalníková - CA Renata, se sídlem Budovatelů 1491, 592 31 Nové Město na Moravě .IČO: 717 785 78 za účelem (marketingových aktivit) jako správce podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (,,Nařízení GDPR “),zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu jméno, příjmení, tel.číslo, e.mail, datum narození, adresa při poptávce/objednávce pobytu na www.ckrenata.cz u společnosti Eva Skalníková - CA Renata.

Klient má právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných,  neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článku 155 a až 22 Nařízení GDPR.

Souhlásím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu 5 let  že osobní údaje mohou být zpracovány automaticky i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

 

Vytvářím objednávku...